Virksomhedsordning

Smerter i bevægeapparatet er en hyppig årsag til sygefravær. Derfor er det relevant for den enkelte virksomhed at have fokus på hvordan de ansattes helbredsmæssige problemer kan afhjælpes, således sygefraværet mindskes.

Arbejdsgivere kan jf. Ligningsloven få fuldt skattefradrag for udgifter til kiropraktorbehandlinger for medarbejdere.

For medarbejderen er det skattefrit at få sine kiropraktiske behandlinger betalt af arbejdsgiveren.

Dansk Kiropraktor Forening har udgivet folderen ” Kiropraktorordning – Skattefrit og fradragsberettiget” som kan downloades under ”Links”.


Priser

Priserne følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.

Taksterne er udarbejdet således at størrelsen på honoraret hver gang afhænger af tidsforbruget, arbejdsmængde og informationsmængden som kiropraktoren bruger. Derfor kan prisen variere fra gang til gang.

Der ydes tilskud til alle behandlinger fra sygeforsikringen danmark.

Hvis du har en sundhedsforsikring gennem arbejde eller pensionsordning, dækker denne ofte udgifterne til kiropraktisk behandling. Spørg dit arbejde eller hos dit pensionselskab.

Der afregnes efter hver behandling.

I KiropraktorHuset kan du betale med dankort.